Výroba igelitových tašek a její vliv na ekologii naší planety

Dnešní společnost se zdá být rozdělena na několik skupin. Do první budou patřit zastánci ekologických opatření, jako je omezení plastu a snaha používat obnovitelné zdroje energie. Do druhé skupiny patří lidé, kteří to s ekologií příliš nepřehání a je jim víceméně jedno, jestli používají plast nebo ne. Myslíte, že je výroba igelitových tašek zátěž pro naše životní prostředí?

Jak se vyrábějí igelitové tašky, které používáme každý den?

Na úplném začátku jsou speciální plastové granule. Ty slouží jako základní surovina, která se v další části procesu zahřívá a přetvářejí do klasické plastové fólie. Ta se následně zpracuje do výsledné igelitové tašky. K výrobě se standardně používají dva hlavní materiály. LDPE a HDPE. Tyto zkratky označují Polyethylen ve vysoké nebo nízké hustotě. Jeho vlastnosti jsou ideální k výrobě tašek, protože mají skvělou odolnost vůči okolnímu působení. Nepropouští vodu, jsou pevné a odolné proti vysokým teplotám až do +75 stupňů celsia.

V čem je hlavní problém výroby a používání plastu z pohledu ekologie?

V současnosti se potýkáme se stále větším problémem plastového odpadu. Ten se bohužel nedaří efektivně zpracovávat a proto se hromadí nebo poměrně neekologicky spaluje. Obalové materiály jsou jednoznačně potřeba, ale velká část se využije pouze jednorázově a následně se vyhodí do tříděného nebo netříděného odpadu. Problém nastává, když se vyrábí více plastu, než jsme reálně schopni ekologicky vrátit do oběhu. Některé země dokonce vykupují odpad jiných zemí a hledají řešení, která nejsou dlouhodobě udržitelná a přispívají k ekologické pohromě v budoucnosti. Nicméně situace se neustále vyvíjí.

Jak se pracuje s použitým plastem teď?

Na chvíli přeskočíme snahu recyklovat odpad a vytvářet z již použitého plastu něco nového. Podíváme se na některé temné stránky plastů. Jedním z velkých problému je vyvážení použitého plastu do oceánu. Ten se samozřejmě ukládá na dně a také se rozkládá ve vodě. Tímto procesem se vytváří mikroplasty, které pomalu, ale jistě znečišťují celý ekosystém oceánu. Navíc se usazuje i v těle mořských ryb, které se pak objevují na lidském talíři a díky tomu se dostává i do našeho těla.

Jsou plastové tašky opravdu tak škodlivé? Naopak!

Ano, plast je samozřejmě problematický. Ale dopad na životní prostředí nemůžeme soudit podle jednoho faktoru. LDPE tašky jsou podle Dánské studie tím nejvíce ekologickým řešením současnosti. Je potřeba se totiž podívat i na ostatní články výrobního řetězce. Jednu dobu se zdály papírové tašky řešením. Ale zjistilo se, že právě jejich výroba je energeticky mnohem náročnější a větší zátěž pro životní prostředí, než samotné používání plastu. Není tedy rozumné vzít jednu konkrétní informaci a podle ní soudit celé jedno komplexní odvětví.

Do budoucna bude nutné se naučit nový nákupním zvykům.

Říci, že plasty jsou špatné není řešení našeho problému. Je třeba hledat nové efektivnější způsoby práce s obaly. Plast má naprosto jedinečné vlastnosti, které se rozhodně osvědčili. Řešením by proto mohlo být se spíše naučit lépe hospodařit se zdroji, které máme a vyhnout se zbytečnému plýtvání, které k problému přispívá. Na světě je tolik vyrobeného plastu, že by mohlo být řešením vyvinout efektivnější postupy při recyklaci a nesnažit se za každou cenu produkovat co největší množství nové suroviny.

A jaký je Váš názor na současnou pozici plastu v moderní společnosti? Berete plasty jako zlo nebo šikovného pomocníka, který dělá náš život pohodlnější? Otevřenou diskuzí můžeme najít lepší způsob práce s plasty. Napište nám svůj pohled do komentáře.

Miroslav Pravda