Základní rady kdy je koupě dluhopisů výhodná?

Pokud máte volné finanční prostředky a chcete své peníze zhodnotit, zřejmě přemýšlíte nad koupí dluhopisů. Jaké zásady platí, když se rozhodneme nakoupit obligace? Především je nutné znát náš záměr a záměr toho, kdo dluhopisy emituje.

Kdy přemýšlet nad koupí dluhopisů

Dluhopisy jsou skvělou variantou jak obohatit svoje portfolio. Ocení je především začínající investoři, kteří ještě nemají takové zkušenosti a v oblasti finančnictví se potřebují zorientovat. Nákup dluhopisů je totiž maximálně jednoduchý a nezatížený mnoha podmínkami, které s sebou nesou jiné nástroje investic.

Neměly by ovšem být jedinou variantou. Hlavním principem dobrého investora je diverzifikace portfolia. To znamená rozdělit svůj kapitál do několika aktiv. Není rozumné investovat všechny úspory do jednoho typu aktiva, protože v případě problémů přijdeme o všechny své peníze. Proto je dobré dluhopisy doplnit o další formy investic, jako jsou akcie, komodity či nemovitosti.

V čem tkví hlavní výhody dluhopisů

  1. Dluhopisy je možné nakoupit online přímo u emitenta, což je nejjednodušší cesta. Existuje mnoho platforem, které zprostředkovávají různé dluhopisy. Poradit se můžeme i s certifikovanými finančními poradci nebo bankovními domy.
  2. Pro nákup dluhopisů nepotřebujeme žádné vstupní poplatky, licence ani nás nezatěžuje zdanění. Vše to, co s sebou nese obchodování s akciemi nebo držení investičního bytu nebo domu.
  3. Lze najít dluhopisy s nízkým nominálem (tedy cenou, za kterou je koupíme). Investory se tak můžou stát i lidé, kteří nemají vysoký vstupní kapitál.
  4. Dluhopisy můžeme držet kratší dobu v řádu několika let. Proto se hodí i pro rychlejší zhodnocení peněz, které budeme chtít v blízké době použít. Investice do akcií nebo nemovitostí jsou naopak dlouhodobou záležitostí.
  5. O dluhopisy se už nemusíme dále starat. U akcií jsme vázaní neustálým sledováním a vyhodnocováním trhu. Nemovitost zase zatěžuje náš čas i peněženku průběžnou údržbou a komunikací s podnájemníky.
  6. Dluhopisy jsou jasné a přímé. Určují (s výjimkou jistých druhů dluhopisů) přesný úrok, pravidelnou výplatu a přesnou dobu splatnosti. Víme tedy dopředu, na čem jsme.

Musíme vědět, od koho dluhopisy kupujeme

Cenné papíry vydávají státy, samosprávy nebo firmy. Než si nějakou obligaci pořídíme, měli bychom znát důvod, proč si emitent půjčuje peníze. U států je motivací většinou pokrytí dluhu, u firem jde často o financování rozvoje společnosti.

Dluhopisy jsou obecně považované za tu jistější formu investic. Abychom předešli možným rizikům, musíme si dobře prověřit emitenta. Jaká je jeho ekonomická situace, má-li výraznější dluhy, jestli se už někdy dostal do insolvence a jak dlouho vůbec na trhu působí. To vše zjistíme v obchodním rejstříku nebo ve výročních zprávách.

Při výběru hraje roli také náš záměr

Ačkoliv je to směrodatné, nejde jen o to proklepnout si firmu, které peníze půjčíme. Abychom se správně rozhodli, jaké dluhopisy jsou pro nás ty pravé, měli bychom si ujasnit, co si od investice slibujeme.

  1. Může jít jen o bezpečné uložení peněz s jistým úrokem. Pak jsou vhodné státní dluhopisy, které se vyznačují menší rizikovostí. Na druhou stranu jejich výnosy jsou zanedbatelné, často nevýhodné anebo se neliší od úroků na spořicích účtech.
  2. Chceme zhodnotit volné prostředky, ale mít je relativně rychle k dispozici. Pak je lepší vyhlédnout si krátkodobé dluhopisy se splatností do jednoho roku nebo střednědobé se splatnou lhůtou mezi 1 až 10 lety.
  3. Přejeme si slušně vydělat i za cenu většího rizika. Pak máme k dispozici dlouhodobé dluhopisy, které přinesou i lepší úroky. Své místo v této kategorii mají i high-yield bondy, tedy dluhopisy spekulativního stupně. Ty nabízejí podstatně vyšší úroky, než jaký je průměr, ale emitují je většinou firmy s pochybným zázemím nebo rizikovými projekty. To je právě důvod, proč se investory snaží nalákat na skvělé výnosy.

Co jsou vaše důvody k investování a jaké dluhopisy byste si vybrali?