Granty

Cíl 3 - Česká republika - Svobodný stát Bavorsko

Projekt příhraniční spolupráce s partnerskou školou v bavorském Schwandorfu byl předběžně schválen. Po projednání monitorovacím výborem v březnu t.r.získá škola cca 10,000 EUR ročně na výměnné pobyty žáků oboru Obkladač,semináře a workshopy učitelů a další mimoškolní aktivity. 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Projekt ” Zlepšení podmínek pro výuku máločetných oborů vzdělání” byl úspěšný. Škola získala cca 5 mil.Kč na tvorbu dalších sedmi učebnic,vytvoření podmínek pro hostování odborníků z podnikatelské sféry jako externích učitelů a na výměnné pobyty,workshopy a soutěže žáků a učitelů keramických oborů vzdělání. 

Středisko celoživotního vzdělávání

V rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, grantové schéma „Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání“ získalo SOU dotaci ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu 2.835.000,-Kč na vznik Střediska celoživotního vzdělávání v profesích:

  • OBKLADAČ
  • KAMNÁŘ
  • MONTÉR SUCHÝCH STAVEB

Projekt byl k 30.6.2007 úspěšně ukončen, výstupem projektu jsou vzdělávací programy, učební texty, pořízení odborné literatury, ICT.

Projekt "Opatření ke snížení energetické náročnosti budov školy SOU"

V říjnu 2007, v rámci 1. výzvy, podalo SOU projekt “Opatření ke snížení energetické náročnosti budov školy SOU. Projekt byl úspěšný. V dubnu 2008 rozhodl ministr ŽP o přidělení dotace 7,5 miliónu Kč na zateplení plášťů budov, výměnu oken a dveří a osazení těles ÚT novou generací termoventilů ve škole a tělocvičně. Realizace projektu bude probíhat do září 2009, předpokládané úspory energií v následujících letech jsou v současných cenách cca 250 000,- Kč ročně.

Projekt "IQ Auto"

Střední škola je zapojeno do projektu financovaného z ESF “IQ Auto,” jehož cílem je zejména:

  • vybudovat systém dalšího vzdělávání pedagogů odborných předmětů a odborného výcviku transferem informací z významných podnikatelských subjektů
  • vybudovat systém konzultantské a poradenské spolupráce mezi firmami, školami a úřady práce
  • podporovat celoživotní učení, zejména pedagogů

Projekt ENERSOL

Od roku 2007 je hornobřízské učiliště zapojeno do projektu ENERSOL, což je mezinárodní projekt zaměřený na vzdělávání žáků v oblasti obnovitelných zdrojů energie. V soutěžích, pořádaných v rámci projektu, uspěli tito žáci SOU:

  • rok 2007 – Josef Malý, Václav Abramcov, Kristýna Škubalová
  • rok 2008 – Arleta Bogárová, Eliška Šintlerová